« Tilbake til bloggen
Insider

Ser du frem til å være i arbeidslivet til du er 70 år – eller enda eldre?

happy grandfather and child have fun and play in park on beautiful  sunny day

I store deler av Europa heves nå pensjonsalderen i et forsøk på å holde folk så lenge som mulig på arbeidsmarkedet. Det har ført til mange debatter – ikke minst her hjemme – og med god grunn. For hvordan kan du som helse- og sosial- eller anleggsarbeider kunne fortsette med fysisk krevende arbeid i så mange år?

Det er god grunn til at det er nettopp disse yrkesgruppene som debatteres når det er snakk om å heve pensjonsalderen. Like fullt bør også andre bransjer og medarbeidergrupper ta forlengelsen av yrkeslivet på alvor – ikke minst kontormedarbeidere, som er den yrkesgruppen vi i Contour jobber med.

Mona er kontormedarbeider og har kjent risikoene forbundet med arbeidet på kroppen

Vi vet at flere og flere kontormedarbeidere betaler en høy pris for stillesittende arbeid foran PC-en, med uheldige, statiske holdninger og ensartede bevegelsesmønstre. Heldigvis finnes det mange historier om hvordan du kan minimere og lindre smerter og ubehag forbundet med dette. Monas historie er bare en av mange:

Mona Östman jobber med store bedriftskunder i Sverige, for selskapet Lenovo. Hun sitter foran skjermen hele dagen og tar seg av kontrakter, innkjøp, leveranser, produktinformasjon og mye mer. Monas problemer startet med smerter i nakken, som etter hvert spredte seg videre ut i skuldrene hennes. I begynnelsen tok hun smertestillende tabletter, men da det utviklet seg til en betennelse klarte hun ikke lenger å jobbe. Hun ble sykemeldt i to uker, og brukte tiden på behandling med trening og massasje. Men da hun begynte å jobbe igjen, tok det ikke mer enn en uke før smertene var tilbake. Det var da noen foreslo at hun skulle prøve en RollerMouse.

«Etter to uker jobbet jeg raskt og effektivt med RollerMouse – og smertene var helt borte. Det er helt fantastisk! Jeg forstår ikke hvorfor ikke enda flere bruker den. Det er en billig investering. Et par dagers sykefravær er dyrere for arbeidsgiveren», sier Mona Östman. 

Les hele historien til Mona her.

 

Pensjonsalderen stiger, og arbeidsstyrken skal kunne fungere og bidra i stadig flere år

Det er mange flere enn bare Mona som hver dag lider av smerter og ubehag som følge av å jobbe foran en PC-skjerm. Det er en jobbrelatert skade som i stadig større grad blir tatt på alvor, ikke minst sett i lys av at arbeidsgivere nå er avhengige av at flere medarbeidere blir værende på arbeidsmarkedet.

«Vi er nødt til å passe på medarbeiderne våre, nå og i fremtiden. Vi har kun sett toppen av isfjellet når det gjelder jobbrelaterte belastningsskader blant kontormedarbeidere. Vi er nødt til å begynne å jobbe systematisk og preventivt med ergonomi, og de mulighetene vi har til å tilpasse arbeidsbelastningen for hver enkelt medarbeider», sier Kenneth Schach, administrerende direktør i Contour Design Nordic. 

Den økende pensjonsalderen, som vi ser over store deler av Europa, har betydning for alle deler av arbeidsmarkedet – ikke minst kontormedarbeiderne som i dag sitter timevis foran PC-en. Vi vet at vi kan redusere belastningen på kroppen ved hjelp av de rette arbeidsredskapene, men ser likevel at de fleste velger å ta dem i bruk først etter at skaden har oppstått – når belastningen i rygg, skulder, arm eller hånd har blitt så stor at man er tvunget til å bruke alternative arbeidsredskaper for å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

 

Forebyggende innsats blir mer og mer nødvendig

Dersom virksomheter begynner å jobbe med forebyggende tiltak – som også omfatter arbeidsredskaper som mus og tastatur – vil det gi en positiv effekt for både virksomheten og arbeidstakerne. Ifølge Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA), meldte hele 52 prosent av landets kontormedarbeidere fra om smerter i nakke og skulder i 2016. Et tall som med høy sannsynlig også er representativt for resten av Norden. Smerter i nakke og skulder vil uten unntak påvirke arbeidsinnsatsen, og vil med stor grad av sannsynlighet resultere i sykemeldinger og kroniske lidelser på sikt, dersom det ikke tas tak i. Dette er dessverre ikke den eneste jobbrelaterte belastningsskaden blant kontormedarbeidere, og behovet for en innsats er derfor stort.

Vi kjenner ikke til tallet på hvor mange kontormedarbeidere som melder fra om nakke- og skuldersmerter som faktisk blir sykemeldt, men vi vet at det blant 1000 norske bedrifter i 2016 kom inn hele 67 sykemeldinger (med minimum 17 dagers varighet) som skyldtes muskel- og leddsmerter. Samlet utgjør dette minst 1139 tapte dagsverk. Dersom vi kan redusere antall dagsverk – bare litt – er det mye penger å spare. Disse pengene kan brukes på å forbedre arbeidsmiljøet for medarbeiderne.

Et tall vi ikke kan lese ut av statistikken, er nedgangen i produktivitet frem mot en sykemelding grunnet for eksempel musearm eller ryggsmerter. Det vil typisk være en periode opp mot selve sykefraværet der medarbeideren vil oppleve at produktiviteten faller, rett og slett fordi smertene tiltar.

Les også «Mer enn hver fjerde danske lider av muskel- og skjelettplager» (Kilde: Danske Sygeplejeråd)

 

Hvordan kan både Mona og alle vi andre kontormedarbeidere holde oss på arbeidsmarkedet?

En undersøkelse utført av Userneeds blant 4000 personer i Norden, viste at hele 65 prosent opplevde at ergonomisk utstyr hjalp dem med å jobbe mer effektivt. Det er med andre ord mye man kan gjøre, både som virksomhet og arbeidstaker.

Implementering av ergonomiske produkter gir naturligvis ingen garanti for at alle belastningsskader og alt sykefravær forsvinner, men kombinert med en solid innsats for å gjøre variasjon og bevegelse til en naturlig del av virksomhetskulturen og arbeidsdagen, gir det deg garantert et langt bedre utgangspunkt. Det blir i tillegg spennende å se hvilke nye tiltak og metoder som utvikles i de kommende årene, for å sikre at også den eldre delen av arbeidsstyrken har overskudd til å bidra mest mulig.

 

News

Prikking i lillefingeren og smerter i underarm og albue? Ulnarisnerven din kan være skadet.

Insider

Vertikale mus: Et annet grep, samme kroppsholdning